Skip to main content

412 m over havet ligger Sinober naturbarnehage idyllisk plassert i Nittedals skoger. Her har vi gode innelokaler, en stor gamme hvor vi brenner bål, lager mat, synger, ler og forteller historier. Vi har to båter som ligger i nærliggende vann, hvor vi fisker, ror og bader. I løpet av året vil barna få mange opplevelser og møte mennesker som søker det gode liv i skogen. Vårt ønske er å bidra til at barna blir trygge, sterke, selvsikre og undrende til livets mangfoldige prosesser og sammenhenger. Barna tar del i mange gjøremål i barnehagen. Gjennom aktiv deltakelse blir barna myndiggjort og lærer ved å gjøre. Vi har faste gruppedager hvor barna deles etter alder og får delta på aktiviteter tilpasset årstiden. De eldste barna er på Ekornskolen denne dagen, som er et skoleforberedende tiltak.

Gjennom turer, klatring, aking og skiturer får barna et allsidig bevegelses grunnlag. Eventyret ligger rett utenfor dørene…

Visste du at?

Forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers i barnehagen og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Ulike studier viser at det er mindre konflikter mellom barna og mindre støy når de leker ute. Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Tidligere studier viser at barn som leker ute får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barna som leker på tradisjonelle lekeplasser. Forskning viser at barn ønsker miljøer som appelerer til både tanker og følelser, til variert aktivitet og fysiske utfordringer. De ønsker områder der de kan være på sine egne premisser. Områder preget av naturelementer tilfredsstiller ofte disse kravene til mangfold og variasjon.