Skip to main content


En barnehage utenom det vanlige

 

 

Sinober naturbarnehage er en privat 2 avdelings naturbarnehage for barn i alderen 0–6 år. Vi er delt i to avdelinger: ”Sinober” med plass til ca. 39 barn i alderen 3-6 år og ”Sagtomta” med plass til ca. 27 barn i alderen 0-3 år.

Barnehagen ble startet med utgangspunkt i Sinober sportsstue og ledig kapasitet deler av året. Vi så at området i og rundt Sinober sportsstue ville egne seg godt som oppvekstmiljø. Tanken om å gi barna i Nittedal et tilbud om barnehageplass i dette vakre og unike skogområdet tok form. I samarbeid med bl.a. Nittedal kommune ble planene etter hvert realisert. Det var et betydelig arbeid som ble lagt ned, for å rydde igjengrodd skog, gjerde inn området, sette i stand lokaler og bygge lavvo. Med stor arbeidsglede, gode venner og bygdas egne ”skoggangsmenn” – var Sinober naturbarnehage en realitet – høsten 2000.

Etter hvert ble det et behov for å opprette en småbarnsavdeling. Da lå Sagtomta der som en utfordring og mulighet. Høsten 2000 fikk vi kjøpt og totalrenovert Sagtomta og på nyåret i 2001 kom de første barna til Sagtomta. I takt med at pågangen økte begynte det etter hvert å bli trangt om plassen på Sagtomta. Våren 2006 satte vi i gang med ny utbygging som resulterte i 10 nye småbarnsplasser, samt et større uteområde.

Barnehagen vår er stadig i bevegelse, og hver dag er en spennende mulighet til å være med å skape ”den gode barndom” slik Lov om barnehager og rammeplan for barnehager gir oss i oppdrag.